Warsaw Gas Days 2018

14 March 2018, 09:00 (Wednesday) - 15 March 2018, 16:30 (Thursday)

Novotel Warszawa Centrum, Warszawa See on the map

This event has already ended. We invite you to other interesting events ).
  Name Available until Net price VAT Quantity
The VISITOR PASS admission card entitles you to enter the Warsaw Gas Days 2018 exhibition area during both days of the event and participation in the INNOVATION SHOWCASE presentations on March 15th. In addition, each guest will receive on-site a set of information materials containing, among others printed catalogue. VISITOR PASS

The VISITOR PASS admission card entitles you to enter the Warsaw Gas Days 2018 exhibition area during both days of the event and participation in the INNOVATION SHOWCASE presentations on March 15th. In addition, each guest will receive on-site a set of information materials containing, among others printed catalogue.

sold out 0,00 € % -
Karta wstępu BUSINESS PASS uprawnia do wstępu na część targową Warsaw Gas Days 2018, udziału w konferencji LPG, CNG, LNG - PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKÓW (14 marca), cyklu prezentacji INNOVATION SHOWCASE (15 marca) oraz do poczęstunku i business lunchu pierwszego dnia (14 marca). Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany katalog targów oraz upominki od partnerów i wystawców wydarzenia.

UWAGA: liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność.
BUSINESS PASS

The BUSINESS PASS entitles you to enter the Warsaw Gas Days 2018 exhibition zone, attend the LPG, CNG & LNG - OUTLOOK FOR MARKET DEVELOPMENT conference (March 14), the INNOVATION SHOWCASE presentations (March 15) and refreshments and business lunch during the first day (March 14). Furthermore, you will receive a set of informational materials on site, including a printed catalogue and free gifts from the event partners and exhibitors and access to the free networking application WGD APP.

sold out 67,50 € 23% -
Karta wstępu VIP uprawnia do wstępu na część targową Warsaw Gas Days 2018 , udziału w konferencji LPG, CNG, LNG - PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKÓW (14 marca), cyklu prezentacji INNOVATION SHOWCASE (15 marca), do poczęstunku i business lunchu pierwszego dnia (14 marca), a także w Wieczornej Kolacji w dniu 14 marca połączonej z przyznaniem Nagród INPRO 2018. Ponadto każdy gość otrzyma na miejscu komplet materiałów informacyjnych, zawierających m. in. drukowany katalog targów oraz upominki od partnerów i wystawców wydarzenia.

UWAGA: liczba dostępnych kart jest ograniczona, o akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność.
VIP PASS

The VIP PASS entitles you to enter the Warsaw Gas Days 2018 exhibition zone, attend the LPG, CNG & LNG - OUTLOOK FOR MARKET DEVELOPMENT conference (March 14), the INNOVATION SHOWCASE presentations (March 15), refreshments and business lunch during the first day (March 14) and Evening Dinner (March 14) with the INPRO 2018 Awards ceremony. Furthermore, you will receive a set of informational materials on site, including a printed catalogue and free gifts from the event partners and exhibitors and access to the free networking application WGD APP.

sold out 114,04 € 23% -

Międzynarodowe Targi i Konferencja Warsaw Gas Days 2018 (wcześniej odbywające się pod nazwą GasShow) to od lat największe e Europie wydarzenie branży LPG / CNG / LNG. Duży,ustabilizowany rynek oraz położenie geograficzne sprawiają, że w imprezie biorą udział wystawcy i goście z całego świata, w tym m. in. z Włoch, Turcji, Holandii,Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowenii, Chorwacji,Serbii, Albanii, USA, a także krajów Ameryki Południowej oraz Azji. Ponad 150 wystawców, tysiące gości, konferencje, warsztaty, szkolenia, wydarzenia specjalne, pokazy, premiery produktów... Zarezerwuj swoje miejsce już dziś!

Więcej informacji: warsawgasdays.com

One of the world's largest events in the LPG / CNG / LNG industry. Thanks to Poland's stable market and geographical location it has attracted visitors from all over the world, including Italy, Turkey, the Netherlands, Germany, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Ukraine, Russia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Albania, USA, and many South American and Asian countries. There will be more than 100 exhibitors, 5000+ visitors, conferences, workshops, training sessions, special events, demonstrations, new product launches... Join now! 
More information: warsawgasdays.com